Podania, wnioski i pisma interesantów przyjmuje dyrektor szkoły, który udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Korespondencję można doręczać osobiście, poprzez e-maila lub drogą pocztową na adres:

Szkoła Podstawowa

Daszewo 56

78-230 Karlino

woj. zachodniopomorskie

e-mail: daszewo@wp.pl

 

Sprawy rozpatrywane są z zachowaniem trybu i terminów zgodnych

z Kodeksem postępowania administracyjnego.