Rada Rodziców:

Agnieszka Skolasińska– przewodnicząca

Radosław Urbaś– zastępca przewodniczącej

Iwona Jastrzembska- skarbnik