Organami Szkoły są:

  1. Dyrektor Szkoły
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Samorząd Uczniowski
  4. Rada Rodziców

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkoły i kompetencji jej organów zawarte są w Statucie Szkoły.

Dyrektor szkoły- Joanna Łukaszewicz